Pravidla členství

PRAVIDLA A PODMÍNKY
"PEDIGREE® PARTNER PROGRAMU"

 

Pořadatel

Pořadatelem a organizátorem “Pedigree® partner programu“ je společnost Mars Czech, s.r.o. IČ:28444914, se sídlem

Michelská 1552/58,
140 00 Praha 4
(dále jen “pořadatel”).

 

Komu je „Pedigree® partner program“ určený?

Program je určený chovatelům a majitelům, kteří krmí granulovanými krmivy Pedigree® a mají zájem získat mnoho výhod, rad a informací, týkajících se výživy a chovu psů. “Pedigree® partnerem” se může stát osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky. Partnerství je dobrovolné a partner svou účastí v programu vyjadřuje svůj souhlas s jeho pravidly. Partner tím poskytuje pořadateli svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů za účelem nabídky obchodu a služeb po dobu 5 let ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů § 21 zák. č. 101/2000 Zb.

Jak se můžete stát „Pedigree® partnerem“?

1. Vyplnit registrační formulář (dotazník).

2. Dohodnout si schůzku s Pedigree® partner konzultantem. Ten Vám přidělí partnerské číslo a založí kartu partnera.


Jak zaniká členství v Pedigree® partner programu?

A/ Dobrovolným zrušením členství Pedigree® partnerem, na základě písemné informace Pedigree® partner konzultantovi.

B/ Organizátor si vyhraruje právo zrušit členství Pedigree partnerovi, jehož chování není v souladu s principy programu

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo oslovit jednotlivé partnery s výzvou obsahující informace o nových výhodách a službách, které poskytuje „Pedigree® partner program“. V případě využití výhod týkajících se nákupu krmiva či využití služeb, vzniká smluvní vztah mezi partnerem a subjektem, který službu poskytne. Partner má právo čerpat výhody, pouze jako platný člen partner programu. Pořadatel a spolupracující společnosti nezodpovídají za správnost a úplnost údajů, které jim partner poskytl za účelem uveřejnění na internetových stránkách. Partner bude informovat pořadatele o případných změnách jeho osobních údajů.

Zboží a služby se poskytují pouze do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností. Pořadatel má právo kdykoli aktualizovat a měnit podmínky programu. Všechny změny vstupují v platnost od data zveřejnění, jestliže u nich není stanoven termín. Na partnerství v “Pedigree® partner programu” není právní nárok. O účasti, popř. neúčasti v programu, rozhoduje pořadatel. Případné další otázky spojené

s fungováním programu se řídí všeobecně platnými právními předpisy České republiky.

Jaké výhody přináší „Pedigree® partner program“?

A/ Každý partner získává možnost prezentace svého chovu a psů na internetových stránkách www.vyzivapsuakocek.cz. Zde může prezentovat své chovatelské úspěchy a vytvořit si svou fotogalerii.

B/ Získáte možnost objednat si krmivo Pedigree® u distributorů, kteří Vám při minimální objednávce 5 balení Pedigree® 15kg nebo 12kg dovezou krmivo přímo domů zdarma. Mapku distributorů a aktuální ceník najdete na internetu.

C/ 5+1 – Každý člen Pedigree® partner programu má nárok za nákupu 5 balení libovolného druhu Pedigree® 15kg nebo 12kg na 1 balení Pedigree® 15kg nebo 12kg ZDARMA. Varianty a příchutě můžete libovolně kombinovat (např. 3x junior a 2x adult). Varianta Pedigree® zdarma je podle vašeho výběru.

Možnosti získání balení zdarma:
  1. Při objednání 5 balení u distributora máte nárok na závoz zdarma včetně balení zdarma.
  2. Pedigree® můžete také nakupovat postupně kdekoliv a nakoupení 5 balení prokážete nákup předložením účtenek Pedigree® konzultantce, která vám předá balení zdarma.

D/ V časopisech “Svět psů“, získáte 30% slevu na inzerci. Váš inzerát bude navíc uveřejněný v rámečku a označený logem „Pedigree® partner“.

E/ Pro každé štěně z vašeho chovu obdržíte reprezentační Pedigree® junior balíček, který je určen pro nového majitele štěněte. Převzetí balíčku novým majitelem se dokladuje vyplněným formulářem (Karta nového majitele štěňěte). Za odevzdání Karty nového majitele dostane Pedigree partner malý dárek – pochoutku Pedigree. V případě odmítnutí balíčku novým majitelem, je partner povinný balíček vrátit své „Pedigree® partner konzultantce“. Jestli Pedigree® partner neodevzdá předcházející dotazníky, nemá nárok na další Pedigree® junior balíčky.

F/ V průběhu celého roku jsou připravované pro Pedigree® partnery soutěže o atraktivní ceny. Informace o soutěžích budou zveřejňovány na internetu a při osobních kontaktech na výstavách a při návštěvách.

G/ V průběhu celého roku získáte množství informací o výživě a péči o psa, a to na našich internetových stránkách www.vyzivapsuakocek.cz a od „Pedigree® partner konzultantek“, které Vás dle potřeby navštíví.

H/ V průběhu roku se můžete zúčastnit přednášek, které jsou uvedené na internetu.


Zpět  |  Nahoru | Tisk